10/10/2020

Lions organiseren ook in 2021 weer een internationale jeugduitwisseling, waar kinderen van lions en niet-Lions aan deel kunnen nemen. De lokale Lionsclub beslist altijd over deelname.
Voor informatie kijk hier